Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Pokoj Jaromír Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
42710/ENV/06; 46753/ENV/11, 27597/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
3041/460/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: OSVČ - Ing. Jaromír Pokoj
Zaměstnavatel - ulice: Rumberk 59
Zaměstnavatel - mesto: Deštná
Zaměstnavatel - PSČ: 679 61
Zaměstnavatel - telefon: 723 637 450, 546 215 011
Zaměstnavatel - fax:
Bydliště - ulice: Rumberk 59
Bydliště - město: Deštná
Bydliště - PSČ: 679 61
Bydliště - telefon: 723 637 450, 546 215 011
Bydliště - fax:
Email: jpokoj@seznam.cz
Poznámka: zařízení ke spalování paliv vč. výroby el. energie, zařízení na zpracování železných a neželezných kovů, povrchové úpravy, chemický průmysl vč. výroby hnojiv, farmaceutický průmysl, zařízení na výrobu stavebních materiálů vč. skla, nakládání s odpady všeho druhu, skladovací, průmyslové, obchodní a obytné soubory
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: