Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC407
Název záměru: Energetické centrum spalující dřevní štěpku v Býšově
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: JHC407_duvodyUkonceni.doc (98 kB) - 20.08.2009 08:46:52
Zařazení: I/3.1;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceTemelínKnín
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.08.2009 09:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Lesy Hluboká nad Vltavou a.s., 37341 Hluboká nad Vltavou
IČ oznamovatele: 25189859
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.01.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pokoj Jaromír Ing.
Text oznámení záměru: JHC407_oznameni.zip (10685 kB) - 16.01.2009 07:24:23
Informace o oznámení: JHC407_infOznam.doc (101 kB) - 15.01.2009 12:46:59
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.02.2009
Závěry zjišťovacího řízení: JHC407_zjistovaci.doc (133 kB) - 11.02.2009 10:08:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: