Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1213
Název záměru: Přístavba výrobně skladovací haly JKZ Bučovice a.s.
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajVyškovBučoviceKloboučky
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.04.2015 10:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: JZK Bučovice, a.s., Ždánská 210, 685 01 Bučovice
IČ oznamovatele: 25587820
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.03.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 25.03.2015
Zpracovatel oznámení: Pokoj Jaromír Ing.
Text oznámení záměru: JHM1213_oznameni.zip (8918 kB) - 04.03.2015 14:52:11
Informace o oznámení: JHM1213_infOznam.doc (60 kB) - 06.03.2015 07:56:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.04.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1213_zjistovaci.pdf (317 kB) - 01.04.2015 10:43:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: