Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1288
Název záměru: Intenzifikace provozu oxidace a zušlechťování celulózy (verze březen 2016), v k.ú. Veverská Bítýška
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/5.4;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovVeverská BítýškaVeverská Bítýška
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.04.2016 10:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BIOSTER, a.s., sídlem Tejny 621, 664 71 Veverská Bítýška
IČ oznamovatele: 49970623
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.03.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 11.04.2016
Zpracovatel oznámení: Pokoj Jaromír Ing.
Text oznámení záměru: JHM1288_oznameni.zip (12768 kB) - 21.03.2016 15:01:40
Informace o oznámení: JHM1288_infOznam.pdf (382 kB) - 21.03.2016 15:01:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.04.2016
Datum nabytí právní moci: 27.05.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1288_zjistovaci.pdf (454 kB) - 26.04.2016 10:59:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1288_infZjistovaci.pdf (454 kB) - 26.04.2016 10:59:44
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: