Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK373
Název záměru: Bioplynová stanice Otrokovice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínOtrokoviceOtrokovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.02.2010 10:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BioSolar Otrokovice s.r.o.
IČ oznamovatele: 27636798
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.04.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pokoj Jaromír Ing.
Text oznámení záměru: ZLK373_oznameni.zip (22737 kB) - 14.04.2008 08:49:29
Informace o oznámení: ZLK373_infOznam.pdf (34 kB) - 14.04.2008 08:49:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.05.2008
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK373_zjistovaci.pdf (80 kB) - 19.05.2008 10:51:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýZlínMěstský úřad Otrokovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Postbiegl Stanislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
27.02.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ZLK373_dokumentace.zip (20555 kB) - 03.03.2009 10:43:05
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK373_infDokumentace.pdf (34 kB) - 03.03.2009 10:43:05
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
09.10.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ZLK373_posudek.doc (556 kB) - 09.10.2009 08:19:44
Informace o posudku: ZLK373_infPosudek.pdf (33 kB) - 09.10.2009 08:19:44
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
16.10.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ZLK373_inf1VP.pdf (32 kB) - 16.10.2009 08:08:14
Zápis z 1. veřejného projednání: ZLK373_zapis1VP.pdf (1059 kB) - 01.12.2009 12:25:14
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
09.02.2010
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ZLK373_zaveryStan.pdf (164 kB) - 09.02.2010 10:21:05
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: