Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC162
Název záměru: Novostavba areálu pro chov brojlerů, k.ú. Čekanice
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborTáborČekanice u Tábora
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.10.2006 09:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Výkrm Tagrea, s.r.o., Čekanice 207, 39002 Tábor
IČ oznamovatele: 26102463
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pokoj Jaromír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHC162_oznameni.doc (1918 kB) - 02.08.2006 12:19:17
Informace o oznámení: JHC162_infOznam.doc (96 kB) - 02.08.2006 12:20:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHC162_zjistovaci.doc (111 kB) - 04.09.2006 13:52:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mareček Jan prof.,Ing., DrSc., dr. h. c.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHC162_posudek.doc (2585 kB) - 27.09.2006 12:35:39
Informace o posudku: JHC162_infPosudek.doc (96 kB) - 27.09.2006 11:26:45
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHC162_zaveryStan.doc (145 kB) - 31.10.2006 09:37:32
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: