Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1823
Název záměru: Instalace práškové lakovací linky HOBES Horní Benešov
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajBruntálHorní BenešovHorní Benešov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.04.2014 10:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: HOBES, spol. s r.o., K luhům 151, 793 12 Horní Benešov
IČ oznamovatele: 45195277
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.03.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 24.03.2014
Zpracovatel oznámení: Pokoj Jaromír Ing.
Text oznámení záměru: MSK1823_oznameni.zip (21969 kB) - 04.03.2014 08:16:35
Informace o oznámení: MSK1823_infOznam.zip (201 kB) - 04.03.2014 08:16:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.04.2014
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1823_zjistovaci.pdf (575 kB) - 04.04.2014 10:33:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK1823_infZjistovaci.rtf (565 kB) - 04.04.2014 10:33:22
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: