Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1152
Název záměru: Výkrm prasat farma Jazovice, k.ú. Jazovice, obec Starý Petřín
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoStarý PetřínJazovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.10.2014 15:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Petřín, Starý Petřín, 671 06 Šafov
IČ oznamovatele: 48530441
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 08.07.2014
Zpracovatel oznámení: Pokoj Jaromír Ing.
Text oznámení záměru: JHM1152_oznameni.zip (31209 kB) - 17.06.2014 09:53:17
Informace o oznámení: JHM1152_infOznam.pdf (460 kB) - 17.06.2014 09:49:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.07.2014
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1152_zjistovaci.pdf (527 kB) - 17.07.2014 10:05:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1152_infZjistovaci.pdf (527 kB) - 17.07.2014 10:05:41
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Paciorková Jarmila Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
04.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 06.10.2014
Text posudku: JHM1152_posudek.pdf (3601 kB) - 04.09.2014 10:07:19
Informace o posudku: JHM1152_infPosudek.pdf (450 kB) - 04.09.2014 10:07:19
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
02.10.2014
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM1152_inf1VP.doc (54 kB) - 20.10.2014 14:09:26
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM1152_zapis1VP.pdf (938 kB) - 20.10.2014 14:09:26
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
22.10.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM1152_zaveryStan.pdf (581 kB) - 22.10.2014 15:19:31
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: změna záměru dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb.