Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7012
Název záměru: Zvýšení výrobních kapacit a.s. Worthington Cylinders
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavHustopečeHustopeče u Brna
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 22.10.2004 09:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Worthington Cylinders, a.s., Hratislavská 2, 693 01 Hustopeče
IČ oznamovatele: 25529919
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Novák Jiří Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV7012_oznameni.doc (1527 kB) - 17.05.2004 13:44:17
Informace o oznámení: OV7012_infOznam.doc (39 kB) - 17.05.2004 13:44:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV7012_zjistovaci.doc (29 kB) - 20.09.2004 08:41:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pokoj Jaromír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV7012_posudek.doc (466 kB) - 12.08.2004 12:57:09
Informace o posudku: OV7012_infPosudek.doc (38 kB) - 12.08.2004 12:57:11
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV7012_zaveryStan.doc (1237 kB) - 20.01.2005 14:14:50
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: