Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Novák Jiří Ing., CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
8119/ENV/07; 46479/ENV/11, 34383/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
3060/471/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Ekotechnika ® Brno; OSVČ
Zaměstnavatel - ulice: nám. Svornosti 1
Zaměstnavatel - mesto: Brno
Zaměstnavatel - PSČ: 616 00
Zaměstnavatel - telefon: 603 552 287, 530 344 568
Bydliště - ulice: nám. Svornosti 1
Bydliště - město: Brno
Bydliště - PSČ: 616 00
Bydliště - telefon: 603 552 287,530 344 568
Email: ekotechnika.brno@seznam.cz
Poznámka: Zemědělské a lesnické hospodářství, vodní hospodářství, klasická energetika, dřevařství a průmysl, průmysl stavebních hmot, potravinářský průmysl, další odvětví lehkého průmyslu, odpadové hospodářství, SEA
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: Ano