Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM196
Název záměru: Modřice - průmyslová zóna, Andrew - výrobní hala, PS 4 - strojírenská technologie
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovModřiceModřice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.02.2008 14:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Andrew Telecommunications s.r.o., Central Trade P., Brněnská 862, 664 42 Modřice
IČ oznamovatele: 26751771
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vítková Michaela Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHM196_oznameni.pdf (666 kB) - 24.08.2005 11:48:52
Informace o oznámení: JHM196_infOznam.doc (51 kB) - 24.08.2005 11:48:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHM196_zjistovaci.doc (2830 kB) - 27.09.2005 08:28:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Cetl Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM196_dokumentace.pdf (4104 kB) - 12.09.2007 14:31:01
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM196_infDokumentace.doc (46 kB) - 12.09.2007 14:31:01
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Novák Jiří Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
19.12.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM196_posudek.doc (373 kB) - 19.12.2007 08:22:54
Informace o posudku: JHM196_infPosudek.doc (47 kB) - 19.12.2007 08:22:54
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2007
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM196_inf1VP.doc (49 kB) - 14.01.2008 13:15:03
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM196_zapis1VP.doc (80 kB) - 28.01.2008 14:08:16
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
14.02.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: JHM196_zaveryStan.doc (135 kB) - 11.02.2008 14:03:41
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: