Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7191
Název záměru: Modernizace spalovny nebezpečného odpadu Brtnice s cílem navýšení zpracovatelské kapacity
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/53
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaBrtniceBrtnice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 27.09.2019 13:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o., Buštěhradská 998, 272 01 Kladno-Dubí
IČ oznamovatele: 05647550
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
27.06.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 29.07.2019
Text dokumentace: OV7191_dokumentace.pdf (11835 kB) - 24.06.2019 14:47:52
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Situace
OV7191_prilohaDokumentaceDOC_1.jpg (6839 kB) - 24.06.2019 14:47:52
Situace záměru
OV7191_prilohaDokumentaceDOC_2.zip (456 kB) - 24.06.2019 14:48:15
Rozptylová studie
OV7191_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (9136 kB) - 24.06.2019 14:48:53
Posouzení vlivů na veřejné zdraví
OV7191_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (976 kB) - 24.06.2019 14:49:21
Ref. seznam použitých zdrojů
OV7191_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (186 kB) - 24.06.2019 14:49:52
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Novák Jiří Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV7191_posudek.pdf (1195 kB) - 27.09.2019 13:08:12
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
01.10.2019
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV7191_zaveryStan.pdf (384 kB) - 27.09.2019 13:09:26
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: