Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7201
Název záměru: Odpadové hospodářství Brno II – Linka K1
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/54
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoŽidenice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 21.12.2020 13:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno
IČ oznamovatele: 60713470
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mynář Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
25.09.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 26.10.2020
Text dokumentace: OV7201_dokumentace.pdf (2983 kB) - 22.09.2020 14:57:24
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Soulad s ÚP
OV7201_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (477 kB) - 22.09.2020 14:57:24
Umístění záměru
OV7201_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (1110 kB) - 22.09.2020 14:57:48
NATURA
OV7201_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (128 kB) - 22.09.2020 14:58:18
Porovnání s BAT
OV7201_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (1052 kB) - 22.09.2020 14:58:45
Rozptylová studie
OV7201_prilohaDokumentaceDOC_5.zip (38724 kB) - 22.09.2020 15:01:58
Hluková studie
OV7201_prilohaDokumentaceDOC_6.zip (6083 kB) - 22.09.2020 15:03:04
Hodnocení zdravotních rizik
OV7201_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (1288 kB) - 22.09.2020 15:03:43
Vlivy na klima
OV7201_prilohaDokumentaceDOC_8.pdf (600 kB) - 22.09.2020 15:04:03
Bezpečnostní listy
OV7201_prilohaDokumentaceDOC_9.zip (6939 kB) - 22.09.2020 15:04:40
Informace o dokumentaci: OV7201_infDokumentace.pdf (107 kB) - 22.09.2020 14:57:24
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Novák Jiří Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV7201_posudek.pdf (965 kB) - 21.12.2020 13:04:45
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
04.01.2021
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV7201_zaveryStan.pdf (270 kB) - 21.12.2020 13:05:44
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: