Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Mynář Petr Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
44520/ENV/06; 43733/ENV/11; 23110/ENV/16; MZP/2021/710/5306
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
1278/167/OPVŽP/97
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
HKK950, HKK963, JHC183, JHC593, JHC606, JHC655, JHC713, JHC730, JHC748, JHC758, JHC779, JHC806, JHC821, JHC877, JHC891, JHC894, JHC959, JHC1005, JHC1074, JHM025, JHM185, JHM193, JHM195, JHM203, JHM204, JHM240, JHM254, JHM262, JHM269, JHM270, JHM298, JHM302, JHM321, JHM356, JHM359, JHM361, JHM392, JHM406, JHM446, JHM495, JHM503, JHM506, JHM512, JHM534, JHM537, JHM547, JHM560, JHM564, JHM598, JHM601, JHM606, JHM612, JHM613, JHM647, JHM652, JHM656, JHM660, JHM682, JHM684, JHM689, JHM695, JHM704, JHM713, JHM714, JHM721, JHM729, JHM732, JHM733, JHM734, JHM787, JHM788, JHM790, JHM835, JHM856, JHM860, JHM923, JHM924, JHM1212, JHM1234, JHM1238, JHM1271, JHM1295, JHM1312, JHM1353, JHM1369, JHM1372, JHM1376, JHM1385, JHM1404, JHM1443, JHM1492, JHM1509, JHM1541, JHM1563, JHM1569, JHM1627, JHM1664, JHM1690, JHM1716, JHM1727, JHM1729, JHM1746, JHM1782, LBK614, LBK660, LBK689, LBK693, MSK083, MSK265, MZP123, MZP124, MZP168, MZP239, MZP346, MZP438, MZP469, MZP481, MZP518, OLK160, OLK200, OLK282, OLK304, OLK333, OLK750, OLK837, OLK844, OV1066, OV1107, OV1237, OV2050, OV2080, OV3039, OV4084, OV4199, OV4209, OV4229, OV5084, OV6278, OV7029, OV7082, OV7120, OV7130, OV7144, OV7152, OV7171, OV7174, OV8172, OV8182, OV8206, OV8222, OV8235, OV8248, OV9201, OV9226, PAK951, PAK966, PAK987, PAK988, PAK989, PAK992, PHA1169, PLK1298, PLK1763, STC324, STC506, STC1325, STC2247, STC2262, STC2550, STC2592, STC2664, STC2667, ULK582, ULK1040, VYS012, VYS049, VYS078, VYS118, VYS177, VYS193, VYS196, VYS197, VYS212, VYS214, VYS221, VYS291, VYS323, VYS339, VYS456, VYS649, VYS913, VYS980, VYS1097, VYS1136, ZLK042, ZLK197, ZLK269, ZLK558, ZLK692, ZLK803, ZLK805
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: INVEK s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Vinohrady 998/46
Zaměstnavatel - mesto: Brno
Zaměstnavatel - PSČ: 639 00
Zaměstnavatel - telefon: 546 211 349, 603 223 591
Bydliště - ulice: Rekreační 240/7e
Bydliště - město: Brno
Bydliště - PSČ: 635 00
Bydliště - telefon: 603 223 591
Email: mynar@invek.cz, mynar@atlas.cz
Poznámka: vodní hospodářství, dobývání nerostů, klasická energetika, jaderná energetika, liniové stavby, dopravní zařízení, další odvětví lehkého průmyslu, odpadové hospodářství, ostatní, SEA
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika: Ano
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano