Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Mynář Petr Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
44520/ENV/06; 43733/ENV/11; 23110/ENV/16; MZP/2021/710/5306
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
1278/167/OPVŽP/97
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: INVEK s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Vinohrady 998/46
Zaměstnavatel - mesto: Brno
Zaměstnavatel - PSČ: 639 00
Zaměstnavatel - telefon: 546 211 349, 603 223 591
Bydliště - ulice: Rekreační 240/7e
Bydliště - město: Brno
Bydliště - PSČ: 635 00
Bydliště - telefon: 603 223 591
Email: mynar@invek.cz, mynar@atlas.cz
Poznámka: vodní hospodářství, dobývání nerostů, klasická energetika, jaderná energetika, liniové stavby, dopravní zařízení, další odvětví lehkého průmyslu, odpadové hospodářství, ostatní, SEA
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika: Ano
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano