Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC891
Název záměru: Přeložka silnice II/156, hráz rybníka Žár
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/49
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceŽárŽár u Nových Hradů
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.05.2019 10:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jihočeský kraj
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.03.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 09.04.2019
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHC891_oznameni.zip (16843 kB) - 11.03.2019 10:24:46
Informace o oznámení: JHC891_infOznam.pdf (445 kB) - 11.03.2019 10:25:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.05.2019
Závěry zjišťovacího řízení: JHC891_zjistovaci.pdf (426 kB) - 06.05.2019 10:00:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceMěstský úřad Nové Hrady
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: