Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4209
Název záměru: Teplárna T600
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostLitvínovZáluží u Litvínova
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 13.09.2021 08:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Unipetrol RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov
IČ oznamovatele: 27597075
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.11.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 11.12.2020
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: OV4209_oznameni.zip (16168 kB) - 09.11.2020 07:50:47
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.01.2021
Závěry zjišťovacího řízení: OV4209_zjistovaci.zip (678 kB) - 04.01.2021 09:36:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mynář Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
30.04.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 30.05.2021
Text dokumentace: OV4209_dokumentace.pdf (6964 kB) - 26.04.2021 09:09:55
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV4209_prepracovana.pdf (9428 kB) - 26.04.2021 09:09:55
Přílohy k dokumentaci: Situace záměru
OV4209_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (9428 kB) - 26.04.2021 09:10:18
Rozptylová studie
OV4209_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (17050 kB) - 26.04.2021 09:10:39
Akustická studie
OV4209_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (4653 kB) - 26.04.2021 09:10:54
Veřejné zdraví
OV4209_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (1858 kB) - 26.04.2021 09:11:10
BAT
OV4209_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (441 kB) - 26.04.2021 09:11:24
Emisní limity, podmínky
OV4209_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (1580 kB) - 26.04.2021 09:12:08
Vyjádření ÚPD
OV4209_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (188 kB) - 26.04.2021 09:12:31
Stanovisko NATURA
OV4209_prilohaDokumentaceDOC_8.pdf (466 kB) - 26.04.2021 09:12:47
Informace o dokumentaci: OV4209_infDokumentace.pdf (160 kB) - 28.04.2021 07:18:28
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Cetl Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
09.09.2021
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4209_posudek.pdf (1038 kB) - 13.09.2021 08:17:25
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
09.09.2021
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4209_zaveryStan.pdf (218 kB) - 13.09.2021 08:15:12
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: