Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM684
Název záměru: Přeložka silnice II/431 před obcí Kojátky
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajVyškovBučoviceBučovice
Jihomoravský krajVyškovKojátkyKojátky
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.12.2008 14:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa a údržba silnic JMK, p.o. Oblast Vyškov, Křečkovská 17, 682 11 Vyškov
IČ oznamovatele: 70932581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.11.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHM684_oznameni.pdf (2920 kB) - 18.11.2008 13:54:08
Informace o oznámení: JHM684_infOznam.doc (48 kB) - 18.11.2008 13:54:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.12.2008
Závěry zjišťovacího řízení: JHM684_zjistovaci.doc (55 kB) - 23.12.2008 14:05:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: