Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7202
Název záměru: Neutralizační a deemulgační stanice Brno
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/53
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoChrlice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 20.04.2021 14:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SUEZ CZ, a.s., Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČ oznamovatele: 25638955
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mynář Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
01.10.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 02.11.2020
Text dokumentace: OV7202_dokumentace.pdf (1061 kB) - 29.09.2020 11:47:32
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Situace
OV7202_prilohaDokumentaceDOC_1.bmp (1602 kB) - 29.09.2020 11:47:33
Dispozice, řezy
OV7202_prilohaDokumentaceDOC_2.bmp (1602 kB) - 29.09.2020 11:48:19
Umístění technologie
OV7202_prilohaDokumentaceDOC_3.bmp (1602 kB) - 29.09.2020 11:48:38
Rozptylová studie
OV7202_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (2355 kB) - 29.09.2020 11:49:00
Měření emisí
OV7202_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (1033 kB) - 29.09.2020 11:49:19
Hluková studie
OV7202_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (1546 kB) - 29.09.2020 11:49:44
Hodnocení zdravotních rizik
OV7202_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (704 kB) - 29.09.2020 11:50:01
Vliv na krajinný ráz
OV7202_prilohaDokumentaceDOC_8.pdf (851 kB) - 29.09.2020 11:50:23
Vyhodnocení BAT
OV7202_prilohaDokumentaceDOC_9.pdf (138 kB) - 29.09.2020 11:50:43
Odpadové hospodářství
OV7202_prilohaDokumentaceDOC_10.pdf (170 kB) - 29.09.2020 11:51:02
Vyjádření ÚPD
OV7202_prilohaDokumentaceDOC_11.pdf (350 kB) - 29.09.2020 11:51:20
Stanovisko Natura
OV7202_prilohaDokumentaceDOC_12.pdf (151 kB) - 29.09.2020 11:51:37
Informace o dokumentaci: OV7202_infDokumentace.pdf (108 kB) - 29.09.2020 11:47:33
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Cetl Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV7202_posudek.pdf (1986 kB) - 20.04.2021 14:15:47
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
22.02.2021
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV7202_inf1VP.pdf (221 kB) - 24.02.2021 09:18:01
Zápis z 1. veřejného projednání: OV7202_zapis1VP.pdf (137 kB) - 11.03.2021 13:11:07
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
19.05.2021
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV7202_zaveryStan.pdf (283 kB) - 20.04.2021 14:26:39
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: