Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC606
Název záměru: Silnice II/147 – obchvat hráze rybníka Mnichovec
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceŽimuticeŽimutice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.10.2012 08:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 503/1, 602 00 Brno
IČ oznamovatele: 25564901
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.09.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 04.10.2012
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHC606_oznameni.pdf (9415 kB) - 14.09.2012 06:17:54
Informace o oznámení: JHC606_infOznam.pdf (189 kB) - 14.09.2012 06:17:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.10.2012
Závěry zjišťovacího řízení: JHC606_zjistovaci.pdf (150 kB) - 18.10.2012 07:44:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: