Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7029
Název záměru: Tramvaj Plotní, Brno - soubor staveb
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/9.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoKomárov
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoTrnitá
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 25.01.2017 11:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Brněnské komunikace, a.s., Renneská 1a, 657 68 Brno
IČ oznamovatele: 60733098
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV7029_oznameni.pdf (2819 kB) - 18.07.2005 13:27:10
Informace o oznámení: OV7029_infOznam.doc (44 kB) - 18.07.2005 13:27:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV7029_zjistovaci.doc (52 kB) - 23.08.2005 09:21:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Maceška Dušan Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV7029_dokumentace.pdf (2289 kB) - 27.09.2005 09:55:44
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV7029_infDokumentace.doc (43 kB) - 27.09.2005 09:55:45
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mertl Alexandr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV7029_posudek.pdf (2266 kB) - 19.01.2006 16:01:19
Informace o posudku: OV7029_infPosudek.doc (42 kB) - 19.01.2006 16:01:20
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV7029_zaveryStan.zip (539 kB) - 25.01.2017 11:58:09
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: