Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC806
Název záměru: Přeložka silnice II/155 a III/15522, Komařice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceKomařiceKomařice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.03.2017 06:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jihočeský kraj
IČ oznamovatele: 70890650
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 27.02.2017
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHC806_oznameni.pdf (333 kB) - 10.01.2017 08:37:02
Informace o oznámení: JHC806_infOznam.pdf (4532 kB) - 10.01.2017 08:29:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.03.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHC806_zjistovaci.pdf (492 kB) - 08.03.2017 06:42:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceMagistrát města České Budějovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: z důvodu nevyvěšení na obecní úřední desce prodloužen termín pro vyjádření do 26. 2. 2017