Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK750
Název záměru: Areál IMMOVA Olomouc
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucVelký TýnecVelký Týnec
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.11.2015 13:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: IMMOVA s.r.o., Hybešova 38, 602 00 Brno
IČ oznamovatele: 26219964
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.09.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 14.10.2015
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: OLK750_oznameni.pdf (8271 kB) - 24.09.2015 09:33:27
Informace o oznámení: OLK750_infOznam.doc (59 kB) - 24.09.2015 09:26:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.11.2015
Datum nabytí právní moci: 08.12.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OLK750_zjistovaci.zip (1501 kB) - 05.11.2015 13:59:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucMagistrát města Olomouce
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: