Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4199
Název záměru: Paroplynový zdroj Počerady, změna výkonu
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostVolevčiceVolevčice
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 16.12.2020 09:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČEZ, a. s., Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4
IČ oznamovatele: 45274649
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.03.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 24.04.2020
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: OV4199_oznameni.zip (20594 kB) - 23.03.2020 11:09:02
Informace o oznámení: OV4199_infOznam.pdf (83 kB) - 24.03.2020 11:08:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.05.2020
Datum nabytí právní moci: 10.06.2020
Závěry zjišťovacího řízení: OV4199_zjistovaci.zip (1740 kB) - 11.05.2020 08:38:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: