Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM601
Název záměru: Širokokapacitní prodejna - Moravský Krumlov, ul. Znojemská
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoMoravský KrumlovMoravský Krumlov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.04.2008 15:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., Čajkovského 1, 616 00 Brno
IČ oznamovatele: 26893223
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.03.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHM601_oznameni.pdf (7424 kB) - 19.03.2008 16:06:58
Informace o oznámení: JHM601_infOznam.doc (49 kB) - 19.03.2008 16:06:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.04.2008
Závěry zjišťovacího řízení: JHM601_zjistovaci.doc (78 kB) - 14.04.2008 14:08:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýZnojmoMěstský úřad Moravský Krumlov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: