Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS339
Název záměru: Větrný park Polesí
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaPelhřimovPolesíPolesí u Počátek
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 23.04.2008 15:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: e3 větrná energie s.r.o., Brněnská 404, 664 42 Modřice
IČ oznamovatele: 25319485
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.03.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: VYS339_oznameni.pdf (9416 kB) - 27.03.2008 13:05:57
Informace o oznámení: VYS339_infOznam.dot (40 kB) - 27.03.2008 13:05:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.04.2008
Závěry zjišťovacího řízení: VYS339_zjistovaci.zip (11554 kB) - 23.04.2008 14:58:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: