Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK803
Název záměru: Silnice II/497: Uherské Hradiště – Bílovice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajUherské HradištěBíloviceVčelary
Zlínský krajUherské HradištěKněžpoleKněžpole u Uherského Hradiště
Zlínský krajUherské HradištěMistřiceMistřice I
Zlínský krajUherské HradištěUherské HradištěJarošov u Uherského Hradiště
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.03.2016 14:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.
IČ oznamovatele: 70934860
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.02.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 01.03.2016
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: ZLK803_oznameni.pdf (24834 kB) - 08.02.2016 14:30:11
Informace o oznámení: ZLK803_infOznam.pdf (293 kB) - 09.02.2016 08:16:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2016
Datum nabytí právní moci: 16.04.2016
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK803_zjistovaci.zip (1418 kB) - 15.03.2016 14:44:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýUherské HradištěMěstský úřad Uherské Hradiště
ZlínskýUherské HradištěObecní úřad Bílovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: