Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP041
Název záměru: Sklad vyhořelého jaderného paliva v lokalitě ETE
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/3.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceTemelínBřezí u Týna nad Vltavou
Jihočeský krajČeské BudějoviceTemelínKřtěnov
Jihočeský krajČeské BudějoviceTemelínTemelínec
Poznámka: Areál ETE
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 29.11.2005 10:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
IČ oznamovatele: 45274649
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mostecký Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP041_oznameni.doc (1328 kB) - 24.07.2003 11:27:25
Informace o oznámení: MZP041_infOznam.doc (36 kB) - 24.07.2003 11:27:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP041_zjistovaci.tif (4944 kB) - 11.12.2003 10:08:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mynář Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP041_dokumentace.zip (7900 kB) - 03.08.2004 08:53:05
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP041_infDokumentace.doc (53 kB) - 03.08.2004 08:53:05
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Křížová Věra doc., Ing., DrSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP041_posudek.zip (11208 kB) - 02.06.2005 15:59:54
Informace o posudku: MZP041_infPosudek.doc (46 kB) - 02.06.2005 15:59:54
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP041_inf1VP.doc (51 kB) - 13.07.2005 10:26:44
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP041_zapis1VP.doc (164 kB) - 07.10.2005 12:36:37
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP041_zaveryStan.doc (2812 kB) - 29.11.2005 10:10:20
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: