Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7130
Název záměru: Výrobní hala Ostrovačice, změna v užívání stavby a stavební úpravy
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovOstrovačiceOstrovačice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 16.09.2015 09:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Silas plast s.r.o., Zárubova 514/1, 142 00 Praha 4
IČ oznamovatele: 03631664
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.08.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 03.09.2015
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: OV7130_oznameni.pdf (10500 kB) - 11.08.2015 09:30:02
Informace o oznámení: OV7130_infOznam.pdf (86 kB) - 11.08.2015 09:30:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.09.2015
Datum nabytí právní moci: 21.10.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OV7130_zjistovaci.pdf (304 kB) - 16.09.2015 09:23:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: