Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8191
Název záměru: Nová lisovna a lakovna MAIER CZ Prostějov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4;II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajProstějovProstějovProstějov
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 15.08.2016 10:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MAIER CZ, s.r.o., Průmyslová 4259/14, 796 01 Prostějov
IČ oznamovatele: 27254500
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Beneš Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
25.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 25.05.2016
Text dokumentace: OV8191_dokumentace.zip (32261 kB) - 15.04.2016 10:58:06
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV8191_infDokumentace.pdf (127 kB) - 15.04.2016 13:38:15
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mynář Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
23.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 25.07.2016
Text posudku: OV8191_posudek.pdf (3891 kB) - 20.06.2016 07:11:37
Informace o posudku: OV8191_infPosudek.pdf (116 kB) - 20.06.2016 07:10:41
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
18.08.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV8191_zaveryStan.pdf (287 kB) - 15.08.2016 10:36:42
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucKrajský úřad Olomouckého kraje
OlomouckýProstějovMěstský úřad Prostějov
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: