Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1563
Název záměru: Náhrada přejezdu P8155 v km 111,535 trati Břeclav – Přerov
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Zařazení: II/49
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínRatíškoviceRatíškovice
Jihomoravský krajHodonínRohatecRohatec
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.02.2021 11:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.01.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 03.02.2021
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHM1563_oznameni.zip (13833 kB) - 04.01.2021 16:37:13
Informace o oznámení: JHM1563_infOznam.pdf (145 kB) - 04.01.2021 16:37:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.02.2021
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1563_zjistovaci.pdf (213 kB) - 17.02.2021 11:51:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: