Záměry na území ČR
Kód záměru: OV3039
Název záměru: Trasový uzávěr Přimda
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/3.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovPřimdaPřimda
Příslušný úřad: MŽP OVSS III
Datum a čas posledních úprav: 09.12.2010 13:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha
IČ oznamovatele: 27260364
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.10.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: OV3039_oznameni.pdf (6031 kB) - 20.10.2010 12:52:44
Informace o oznámení: OV3039_infOznam.doc (40 kB) - 20.10.2010 12:55:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV3039_zjistovaci.zip (842 kB) - 09.12.2010 13:59:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: