Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8206
Název záměru: TR 110/22 kV Boršice u Blatnice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.6;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajUherské HradištěBoršice u BlatniceBoršice u Blatnice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 18.01.2017 08:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: E. ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
IČ oznamovatele: 25733591
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.11.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 22.11.2016
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: OV8206_oznameni.zip (12251 kB) - 25.10.2016 09:19:25
Informace o oznámení: OV8206_infOznam.pdf (139 kB) - 25.10.2016 09:20:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2016
Datum nabytí právní moci: 12.01.2017
Závěry zjišťovacího řízení: OV8206_zjistovaci.zip (1048 kB) - 18.01.2017 08:56:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýUherské HradištěMěstský úřad Hluk
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: