Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC712
Název záměru: Jižní tangenta České Budějovice, II. etapa
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceBorovniceBorovnice u Českých Budějovic
Jihočeský krajČeské BudějoviceHeřmaňHeřmaň u Českých Budějovic
Jihočeský krajČeské BudějoviceNedabyleNedabyle
Jihočeský krajČeské BudějoviceNová VesNová Ves u Českých Budějovic
Jihočeský krajČeské BudějovicePlavPlav
Jihočeský krajČeské BudějoviceRoudnéRoudné
Jihočeský krajČeské BudějoviceVidovVidov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.09.2018 08:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ oznamovatele: 70890650
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 04.02.2015
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHC712_oznameni.zip (78503 kB) - 15.01.2015 08:18:37
Informace o oznámení: JHC712_infOznam.pdf (482 kB) - 15.01.2015 08:18:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.02.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHC712_zjistovaci.pdf (9559 kB) - 24.09.2018 08:10:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC712_infZjistovaci.pdf (417 kB) - 13.02.2015 13:17:41
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mynář Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
06.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 06.05.2016
Text dokumentace: JHC712_dokumentace.zip (84010 kB) - 06.04.2016 13:57:18
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHC712_infDokumentace.pdf (1597 kB) - 06.04.2016 13:57:18
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
17.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 16.09.2016
Text posudku: JHC712_posudek.pdf (1201 kB) - 17.08.2016 14:10:21
Informace o posudku: JHC712_infPosudek.pdf (298 kB) - 17.08.2016 14:10:21
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
12.09.2016
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHC712_inf1VP.pdf (1337 kB) - 12.09.2016 11:44:24
Zápis z 1. veřejného projednání: JHC712_zapis1VP.zip (1268 kB) - 30.09.2016 13:01:39
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
24.10.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHC712_zaveryStan.pdf (638 kB) - 24.10.2016 10:58:37
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: