Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1569
Název záměru: Lanová dráha Pisárky - Kampus
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoBohunice
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoPisárky
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Oznamovatel: Dopravní podnik města Brna a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno
IČO oznamovatele: 25508881
Datum a čas posledních úprav: 03.03.2021 07:39
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.01.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 18.02.2021
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: JHM1569_oznameni.zip (20626 kB) - 18.01.2021 16:18:26
Informace o oznámení: JHM1569_infOznam.pdf (198 kB) - 18.01.2021 16:17:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.03.2021
Datum nabytí právní moci: 01.04.2021
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1569_zjistovaci.pdf (355 kB) - 03.03.2021 07:39:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: