Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1763
Název záměru: Rozšíření skládky odpadů Břasy - Flora
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajRokycanyBřasyBřasy
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.02.2016 13:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LIDRONE, spol. s r.o., Skladová 488/10, 326 00 Plzeň
IČ oznamovatele: 49786105
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.01.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 25.01.2016
Zpracovatel oznámení: Mynář Petr Ing.
Text oznámení záměru: PLK1763_oznameni.pdf (2395 kB) - 05.01.2016 12:35:22
Informace o oznámení: PLK1763_infOznam.zip (423 kB) - 05.01.2016 12:35:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.02.2016
Datum nabytí právní moci: 17.03.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1763_zjistovaci.pdf (426 kB) - 15.02.2016 13:33:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: