Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7209
Název záměru: 11184 Greening of Gas - Uherčice
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní: Ne
Zařazení: I/30
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavUherčiceUherčice u Hustopečí
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 13.05.2022 12:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle
IČ oznamovatele: 27260364
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mynář Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
20.01.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 21.02.2022
Text dokumentace: OV7209_dokumentace.pdf (3369 kB) - 17.01.2022 12:25:08
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Situace záměru
OV7209_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (2537 kB) - 17.01.2022 12:25:08
Rozptylová studie
OV7209_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (2482 kB) - 17.01.2022 12:25:29
Akustická studie
OV7209_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (5199 kB) - 17.01.2022 12:25:44
Bezpečnostní listy
OV7209_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (785 kB) - 17.01.2022 12:26:07
Vyjádření a stanoviska
OV7209_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (3557 kB) - 17.01.2022 12:27:02
Informace o dokumentaci: OV7209_infDokumentace.pdf (153 kB) - 17.01.2022 12:25:08
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Cetl Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV7209_posudek.pdf (699 kB) - 13.05.2022 12:28:22
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
17.05.2022
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV7209_zaveryStan.pdf (255 kB) - 13.05.2022 12:28:53
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: