Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7068
Název záměru: Skládka S-NO s odděleným sektorem S-003 Únanov - rozšíření skládky
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoÚnanovÚnanov
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Oznamovatel: .A.S.A. ES Únanov, s.r.o., Únanov 385, 671 31 Únanov
IČO oznamovatele: 46966803
Datum a čas posledních úprav: 01.12.2008 15:49
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mynář Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
11.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV7068_dokumentace.pdf (5396 kB) - 04.06.2008 10:18:55
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV7068_infDokumentace.doc (43 kB) - 04.06.2008 10:18:56
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pokoj Jaromír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
24.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV7068_posudek.pdf (553 kB) - 22.09.2008 09:00:07
Informace o posudku: OV7068_infPosudek.doc (43 kB) - 22.09.2008 09:00:08
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV7068_zaveryStan.doc (95 kB) - 01.12.2008 15:48:40
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: