Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8179
Název záměru: Rozšíření těžebního prostoru zemníku Krčmaň - Majetín, IV. etapa
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucMajetínMajetín
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 03.08.2016 12:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zepiko spol. s r.o., Slovanské náměstí 9, 612 00 Brno
IČ oznamovatele: 46971360
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Království
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucObecní úřad Velký Týnec
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mynář Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Melichar Vladimír Mgr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
02.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 02.12.2015
Text dokumentace: OV8179_dokumentace.zip (32707 kB) - 30.10.2015 08:01:09
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV8179_prepracovana.pdf (9413 kB) - 30.05.2016 08:08:57
Informace o dokumentaci: OV8179_infDokumentace.pdf (132 kB) - 30.10.2015 08:02:22
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace: OV8179_vraceni.zip (987 kB) - 17.02.2016 08:22:28
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Novák Stanislav RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
02.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 04.07.2016
Text posudku: OV8179_posudek.pdf (4313 kB) - 30.05.2016 08:18:19
Informace o posudku: OV8179_infPosudek.pdf (127 kB) - 30.05.2016 08:23:51
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OV8179_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (922 kB) - 30.05.2016 08:18:19
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV8179_zaveryStan.pdf (459 kB) - 03.08.2016 12:45:42
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: