Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Novák Stanislav RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
32906/ENV/06; 23626/ENV/11; 1779/ENV/16; MZP/2021/710/6320
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
15120/3906/OEP/92
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: RNDr. Stanislav Novák
Zaměstnavatel - ulice: Prakšická 990
Zaměstnavatel - mesto: Uherský Brod
Zaměstnavatel - PSČ: 688 01
Zaměstnavatel - telefon: 572 637 405, 603 545 773
Bydliště - ulice: Prakšická 990
Bydliště - město: Uherský Brod
Bydliště - PSČ: 688 01
Bydliště - telefon: 572 637 405, 603 545 773
Email: novak.zp@iol.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika: Ano
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano