Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK390
Název záměru: Výroba vyvíječe plynu pro airbagy automobilů, navýšení výrobní kapacity
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/7.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínJablůnkaJablůnka
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.03.2009 09:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: NIPPON KAYAKU CZ, s.r.o. Jablůnka
IČ oznamovatele: 26881845
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýVsetínMěstský úřad Vsetín
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Rimmel Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
29.08.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ZLK390_dokumentace.rar (1136 kB) - 28.08.2008 07:01:44
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK390_infDokumentace.pdf (34 kB) - 28.08.2008 07:01:44
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Novák Stanislav RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
11.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ZLK390_posudek.rar (3064 kB) - 10.12.2008 08:29:05
Informace o posudku: ZLK390_infPosudek.pdf (26 kB) - 10.12.2008 08:29:05
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
04.03.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ZLK390_zaveryStan.pdf (93 kB) - 04.03.2009 09:39:50
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: