Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK633
Název záměru: Výrobní objekt č. 162
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/7.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínJablůnkaJablůnka
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.02.2013 08:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: INDET SAFETY SYSTEMS a.s.
IČ oznamovatele: 25114638
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.09.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 19.10.2012
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Rimmel Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
19.09.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 19.10.2012
Text dokumentace: ZLK633_dokumentace.zip (5532 kB) - 18.09.2012 13:22:18
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK633_infDokumentace.pdf (235 kB) - 18.09.2012 13:22:18
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Novák Stanislav RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
12.12.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 11.01.2013
Text posudku: ZLK633_posudek.pdf (3890 kB) - 11.12.2012 08:29:51
Informace o posudku: ZLK633_infPosudek.pdf (238 kB) - 11.12.2012 08:29:51
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
11.02.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ZLK633_zaveryStan.pdf (586 kB) - 11.02.2013 08:30:33
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: