Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK495
Název záměru: Obchodní dům Kaufland Rožnov p. R.
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínRožnov pod RadhoštěmRožnov pod Radhoštěm
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.06.2019 12:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kaufland Česká republika v. o. s. Praha 4
IČ oznamovatele: 25110161
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: ZLK495_oznameni.zip (8134 kB) - 16.03.2010 08:43:17
Informace o oznámení: ZLK495_infOznam.pdf (91 kB) - 17.03.2010 09:19:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.04.2010
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK495_zjistovaci.pdf (159 kB) - 27.04.2010 07:40:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýVsetínMěstský úřad Rožnov pod Radhoštěm
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Novák Stanislav RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
13.05.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ZLK495_dokumentace.zip (7505 kB) - 13.05.2011 09:38:35
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK495_infDokumentace.pdf (97 kB) - 13.05.2011 09:38:27
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kadlecová Zuzana RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
28.07.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ZLK495_posudek.zip (11070 kB) - 27.07.2011 14:06:55
Informace o posudku: ZLK495_infPosudek.pdf (96 kB) - 27.07.2011 14:07:58
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
02.08.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ZLK495_inf1VP.pdf (79 kB) - 02.08.2011 09:57:29
Zápis z 1. veřejného projednání: ZLK495_zapis1VP.pdf (1197 kB) - 29.08.2011 14:32:15
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
07.10.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ZLK495_zaveryStan.zip (1129 kB) - 20.04.2015 16:26:50
Prodloužení stanoviska: ZLK495_prodlouzeniStan.pdf (299 kB) - 20.06.2019 12:13:23
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: