Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK725
Název záměru: Návrh dobývání ložiska štěrkopísku na lokalitě Remízek v DP Tovačov IV - Českomoravský štěrk, a.s.
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.1;II/2.5;II/2.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovTovačovTovačov
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.03.2015 09:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá
IČ oznamovatele: 25502247
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 10.02.2015
Zpracovatel oznámení: Novák Stanislav RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Morava - Chropyňský luh
Text oznámení záměru: OLK725_oznameni.zip (31149 kB) - 20.01.2015 10:48:25
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OLK725_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (1450 kB) - 20.01.2015 10:46:47
Informace o oznámení: OLK725_infOznam.doc (51 kB) - 20.01.2015 10:48:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.03.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OLK725_zjistovaci.doc (189 kB) - 02.03.2015 09:10:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: