Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK211
Název záměru: Čerpací stanice PH TESCO - Uherské Hradiště
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajUherské HradištěUherské HradištěUherské Hradiště
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.05.2009 09:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Line, spol. s r.o.
IČ oznamovatele: 26958155
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Novák Stanislav RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ZLK211_oznameni.pdf (542 kB) - 12.12.2006 11:15:20
Informace o oznámení: ZLK211_infOznam.doc (101 kB) - 12.12.2006 11:15:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK211_zjistovaci.doc (135 kB) - 16.01.2007 10:59:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýUherské HradištěMěstský úřad Uherské Hradiště
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Novák Stanislav RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
23.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ZLK211_dokumentace.zip (6309 kB) - 22.07.2008 07:29:26
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK211_infDokumentace.pdf (34 kB) - 22.07.2008 07:29:26
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Calábek Aleš Ing., MBA
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ZLK211_posudek.pdf (312 kB) - 13.01.2009 11:49:38
Informace o posudku: ZLK211_infPosudek.pdf (34 kB) - 13.01.2009 11:49:38
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
05.02.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ZLK211_inf1VP.pdf (32 kB) - 11.03.2009 13:34:41
Zápis z 1. veřejného projednání: ZLK211_zapis1VP.pdf (114 kB) - 11.03.2009 13:34:42
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
29.05.2009
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ZLK211_zaveryStan.pdf (91 kB) - 29.05.2009 08:39:20
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: