Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK097
Název záměru: Změna užívání a stavební úpravy v areálu společnosti POLYVIA NOVA spol. s.r.o Vizovice-Těchlov
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínVizoviceVizovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.01.2006 11:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. arch. Radko Pavlacký, Nám. 3. května 1605, 765 02 Otrokovice
IČ oznamovatele: 14636611
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Hrouzek Stanislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ZLK097_oznameni.zip (58 kB) - 18.04.2005 13:40:29
Informace o oznámení: ZLK097_infOznam.doc (103 kB) - 18.04.2005 13:40:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK097_zjistovaci.doc (143 kB) - 19.05.2005 07:06:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kadlecová Zuzana RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ZLK097_dokumentace.doc (802 kB) - 17.08.2005 14:14:57
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK097_infDokumentace.doc (100 kB) - 17.08.2005 14:19:40
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Novák Stanislav RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ZLK097_posudek.pdf (4686 kB) - 16.12.2005 11:11:37
Informace o posudku: ZLK097_infPosudek.doc (151 kB) - 16.12.2005 12:54:31
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ZLK097_zaveryStan.doc (252 kB) - 26.01.2006 11:19:02
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: