Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK349
Název záměru: Výrobní objekt č. 109
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/7.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínJablůnkaJablůnka
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.06.2008 14:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Indet Safety Systems a.s., Jasenice 713, 75501 Vsetín
IČ oznamovatele: 25114638
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýVsetínMěstský úřad Vsetín
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Rimmel Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ZLK349_dokumentace.zip (1332 kB) - 14.01.2008 13:56:59
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK349_infDokumentace.pdf (34 kB) - 14.01.2008 13:56:59
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Novák Stanislav RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
29.04.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ZLK349_posudek.pdf (2175 kB) - 25.04.2008 08:42:46
Informace o posudku: ZLK349_infPosudek.pdf (33 kB) - 25.04.2008 08:42:46
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
01.07.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ZLK349_zaveryStan.pdf (121 kB) - 30.06.2008 13:10:16
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: