Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8096
Název záměru: Skládka Mrsklesy LO Haná s.r.o. – 7. a 8. stavba
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucMrsklesyMrsklesy na Moravě
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 21.12.2009 13:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LO Haná, s.r.o., Zámecké nám. 736, 783 53 Velká Bystřice
IČ oznamovatele: 25369806
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucMěstský úřad Velká Bystřice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Novák Stanislav RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Machar Ivo Ing., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
07.05.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV8096_dokumentace.pdf (1095 kB) - 30.04.2009 10:04:11
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV8096_infDokumentace.doc (67 kB) - 30.04.2009 13:23:18
Text vyhodnocení na Naturu 2000: OV8096_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (404 kB) - 30.04.2009 10:09:49
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.10.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV8096_posudek.pdf (2066 kB) - 06.10.2009 07:01:08
Informace o posudku: OV8096_infPosudek.doc (59 kB) - 06.10.2009 07:41:14
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.02.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV8096_zaveryStan.pdf (127 kB) - 21.12.2009 13:56:16
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: