Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK301
Název záměru: Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínZlínZlín
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.05.2011 09:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AIP, spol. s r.o., Zlín, Dům peněžnictví, Zarámí 4463
IČ oznamovatele: 46902481
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Rimmel Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ZLK301_oznameni.pdf (467 kB) - 04.07.2007 14:25:55
Informace o oznámení: ZLK301_infOznam.pdf (40 kB) - 04.07.2007 14:25:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK301_zjistovaci.pdf (63 kB) - 20.08.2007 11:21:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Rimmel Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
27.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ZLK301_dokumentace.zip (77463 kB) - 22.03.2010 08:44:59
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK301_infDokumentace.pdf (82 kB) - 19.03.2010 11:49:35
Vrácení dokumentace: ZLK301_vraceni.pdf (26 kB) - 11.09.2008 08:47:13
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Novák Stanislav RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
02.10.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ZLK301_posudek.pdf (16765 kB) - 02.11.2010 09:34:55
Informace o posudku: ZLK301_infPosudek.pdf (80 kB) - 02.11.2010 09:35:10
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
12.11.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ZLK301_inf1VP.pdf (79 kB) - 12.11.2010 11:15:43
Zápis z 1. veřejného projednání: ZLK301_zapis1VP.pdf (1643 kB) - 22.12.2010 10:13:26
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
31.05.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ZLK301_zaveryStan.zip (567 kB) - 31.05.2011 08:44:06
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: