Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK116
Název záměru: Betonárna Zlín
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínZlínPrštné
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.08.2006 12:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZAPA beton a.s., Vídeňská 495, 140 00 Praha 4 - Krč
IČ oznamovatele: 25137026
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ZLK116_oznameni.pdf (5816 kB) - 26.10.2005 06:53:27
Informace o oznámení: ZLK116_infOznam.doc (110 kB) - 26.10.2005 06:53:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK116_zjistovaci.doc (152 kB) - 30.11.2005 08:25:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ZLK116_dokumentace.pdf (7196 kB) - 26.01.2006 09:22:37
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK116_infDokumentace.doc (115 kB) - 26.01.2006 09:22:38
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Novák Stanislav RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ZLK116_posudek.pdf (6900 kB) - 09.06.2006 06:40:00
Informace o posudku: ZLK116_infPosudek.doc (117 kB) - 09.06.2006 06:41:49
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ZLK116_inf1VP.doc (99 kB) - 28.06.2006 07:34:11
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ZLK116_zaveryStan.doc (273 kB) - 10.08.2006 11:52:15
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýZlínMagistrát města Zlína
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: