Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8093
Název záměru: Kompostárna a dekontaminační plocha EPS – Nový Dvůr
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajUherské HradištěKunoviceKunovice u Uherského Hradiště
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 14.08.2009 08:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EPS, s.r.o., V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice
IČ oznamovatele: 26295059
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Novák Stanislav RNDr.
Text oznámení záměru: OV8093_oznameni.pdf (697 kB) - 12.12.2008 11:25:48
Informace o oznámení: OV8093_infOznam.doc (60 kB) - 12.12.2008 11:27:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.02.2009
Závěry zjišťovacího řízení: OV8093_zjistovaci.DOC (84 kB) - 02.02.2009 10:41:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýUherské HradištěMěstský úřad Kunovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Calábek Aleš Ing., MBA
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.04.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV8093_posudek.doc (542 kB) - 07.04.2009 08:02:08
Informace o posudku: OV8093_infPosudek.doc (58 kB) - 07.04.2009 08:02:36
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
07.05.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV8093_inf1VP.doc (56 kB) - 11.05.2009 07:07:23
Zápis z 1. veřejného projednání: OV8093_zapis1VP.PDF (567 kB) - 14.08.2009 07:41:21
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
24.08.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV8093_zaveryStan.PDF (1117 kB) - 14.08.2009 07:43:33
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: